Om huset

Her på siden kan du læse meget mere om huset.

Om os
& om huset

Bliv frivillig,
og gør en forskel

Børn på
centeret

Nye frivillige søges:

Har du lyst til at bruge lidt tid på at hjælpe os med at løfte en vigtig sag?

Haderslev Krisecenter søger frivillige der gerne vil gøre en forskel.

Er det måske dig, der kan hjælpe os i arbejdet med at få kvinder og deres børn videre til en tryg fremtid uden vold? Har du lyst til at gøre noget for andre? Har du lyst til at være en del af et stærkt fællesskab?

Så kom og vær frivillig på Haderslev Krisecenter.

Haderslev Krisecenter er et lille center, hvor voldsramte kvinder og deres medfølgende børn kan søge sikkerhed og tryghed – og hvor de primære opgaver er at yde omsorg og støtte, samt at hjælpe kvinderne videre til et liv uden vold. I vores hus er der plads til i alt 5 familier. Vi modtager kvinder fra hele landet, og vi har ofte kvinder fra forskellige kulturer indskrevet på samme tid. Du vil som frivillig derfor opnå et stort kendskab til andre former for kulturelle problemstillinger og forskellige måder at tackle livets udfordringer på. Frivillige medarbejdere har stor betydning for centeret, for kvinderne og børnene dér og for stedets identitet. Vores frivillige har rig mulighed for stor indflydelse på egen rolle inden for centerets drift og dagligdag. Som frivillig har du mulighed for at bidrage med netop det DU er god til og brænder for – vi vægter værdien af forskelligheder meget højt.

Som frivillig er du en naturlig del af stedets opgaveløsning. Vores frivillige varetager aftenvagter i hverdage, dag- og aftenvagter i weekender og gerne på helligdage. I praksis betyder det, at det forventes at man som frivillig møder op til minimum 3 vagter a 4,5 timer per måned. Vi forventer, at du:

 • er minimum fyldt 25 år.
 • brænder for at gøre noget for udsatte kvinder og børn.
 • er udadvendt og selvstændig, fleksibel og initiativrig.
 • er rummelig og åben for nye indtryk.
 • byder ind med dine personlige kompetencer i forhold til vores kvinder og børns behov.

 

Frivilligt arbejde er ulønnet arbejde, men vi tilbyder en spændende arbejdsplads med mulighed for at blive en del af et stærkt fællesskab, personlig udvikling, samt for forskellige aktiviteter for personale og frivillige flere gange om året.  Vi tilbyder oplæring ved andre frivillige, der udsendes nyhedsbrev ca. 1 x måned og man er medlem af vores lukket Facebook gruppe. Derudover sker der dagligt en grundig introduktion til den forstående vagt når man møder ind. VI GLÆDER OS AT TAGE IMOD DIG!

 

Send din ansøgning til ulnk@haderslev.dk eller ring på 74 52 80 25 og hør nærmere.

Om os

Haderslev Krisecenter blev grundlagt i 1993 af frivillige kvinder som ville skabe mulighed for at voldsramte kvinder med eller uden børn kunne få beskyttelse.

Haderslev Krisecenter er i dag en selvejende institution med en bestyrelse og en daglig ledelse og 6 ansatte.

Der er voldsfagligt personale på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 17.00. Udover disse tidspunkter vil du møde uddannede frivillige, som altid vil tage godt imod dig.

På centret får du en kontaktperson der sammen med dig skaber den bedste forudsætning for, at du når dit mål med opholdet.

Centret er videoovervåget, så ingen lukkes ind uden vi ved hvem det er.

Vi har et godt samarbejde med politiet, som altid er klar til at hjælpe os. Hvis du er særlig udsat kan du anmode om en overfaldsalarm hos politiet.

Haderslev Krisecenter er del af den landsdækkende organisation af kvindekrisecentre som hedder LOKK.

LOKK arbejder for bedre forhold for landets voldsramte kvinder og børn med oplysning om vold og æresrelateret vold, og for at styrke samarbejdet mellem krisecentrene både i Danmark og i Norden.

Læs mere på lokk.dk

Haderslev Krisecenter.

Huset på Aabenraavej 28 i Haderslev

Krisecentret har 5 værelser med plads til i alt 5 kvinder og medfølgende børn. Når du bor på centret, får du et værelse med nøgle som du har ansvar for. Dette sted bliver dit hjem for en tid. I huset er der flere fællesrum som du også kan være i, sammen med andre beboere.

Vi har en have og et legerum til dine børn og en pædagog ansat til at have særligt fokus på hvordan dine børn har det og hvordan de bedst kan blive hjulpet.

Du må ryge udenfor.

Det er meget vigtigt for os, at du føler dig hjemme hos os da vi ved, at du har mange ting at bruge kræfter på. Derfor gør vi en særlig indsats for at sikre, at du og dine børn kender jeres rettigheder og får opfyldt jeres behov under opholdet.

På krisecentret tilbydes både du og dine børn psykologhjælp.

Du vil få tilknyttet en kontaktperson blandt en af Krisecentrets socialfagligt ansatte under dit ophold. Din kontaktperson skaber sammen med dig den bedste forudsætning for at du når dit mål med opholdet. Her vil du få hjælp og støtte under hele opholdet.

Vi kan også tilbyde dig gratis økonomisk og juridisk vejledning efter aftale med din kontaktperson og du vil få tilbudt hjælp fra en koordinerende familievejleder fra din hjemkommune.

Rekruttering af frivillige

Haderslev Krisecenter har jævnligt brug for nye frivillige.

Er du interesseret i at blive frivillig på Haderslev Krisecenter, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil herefter kontakte dig for en aftale.

For at kunne blive frivillig på Haderslev Krisecenter, skal man til samtale med lederen.
Alle frivillige der får kontakt med nye interesserede frivillige, kan fortælle dem, at de kan ringe eller maile til krisecenteret og lave en aftale om samtale.

SAMTALEN:

1. Information til den frivillige om, hvad Haderslev Krisecenter er og hvordan vi arbejder.
2. Herefter skal den frivillige fortælle om sig selv.
– Hvorfor har du interesse i at blive frivillig her?
– Lidt om egen baggrund?
– Hvad er den frivilliges styrke og svaghed?
– Holdning og kendskab til vold og misbrug?
– Holdning til børn?
– Ressourcer?

Efter samtalen tages der stilling til, om den frivillige kan blive frivillig på Haderslev Krisecenter.

Procedure for introduktion, fastholdelse og afskedigelse

• Den frivillige vil blive oplært af andre frivillige.
• En håndbog skal gennemgås, så den nye frivillige bliver i stand til at tage ansvar for huset og kender vilkårene.
• Som frivillig kan man altid kontakte en anden frivillig eller lederen i tvivlspørgsmål. Her kan man spørge om alt.
• Der afholdes kvartalsmøder hvor alle frivillige skal deltage. Disse møder indeholder relevant undervisning samt plads til sparring.
• Der afholdes frivillig cafe en gang pr. måned for frivillige. Cafeen er et fyraftensmøde som er frivilligt at deltage i. Formålet med cafeen er at skabe rum for sparring i blandt frivillige og få talt oplevelser igennem. Der er en ansat til stede.
• For at fastholde og dygtiggøre alle frivillige, tilbydes der fællesarrangementer og kurser, som centret ønsker at man deltager i.
• Lederen giver supervision til de frivillige efter behov.
• Man kan som frivillig blive bedt om at stoppe, hvis man ikke overholder sin tavshedspligt eller overtræder husets værdigrundlag.

Som udgangspunkt øger de frivillige kvaliteten ved at:

• opretholde sikkerheden
• være et frisk pust udefra
• være rollemodel
• være voksenselskab
• kunne lytte
• aflaste med praktiske opgaver

Alle opgaver foregår i samarbejde med de ansatte og ud fra de rammer og mål, ledelsen af krisecentret har fastlagt.

De frivillige skal have følgende forudsætning:

• At turde være til stede
• At være rummelig og fordomsfri
• At kunne være personlig, men ikke privat
• At have lyst til at forpligte sig gennem en længere periode
• At kunne være til stede uden at kende kvindens historie
• Være vidende om værdigrundlaget og kunne tilslutte sig dette
• At have interesse i at dygtiggøre sig og deltage i kurser

Vil du være frivillig? Udfyld formularen og vi kontakter dig

  Børneperspektiv på Haderslev Krisecenter

  På Haderslev Krisecenter møder vi børnene med åbenhed og anerkendelse af deres oplevelser, sorg, forvirring og reaktioner. Der ydes altid akut psykisk førstehjælp, og via bl.a. affektiv afstemning kan børnene få mulighed for igen at mærke efter indeni. Vi arbejder ud fra ordsproget: ”When words stops, body acts”.
  Den børnefaglige pædagog samarbejder med mor omkring familiens trivsel, men børnene er mors ansvar. Den børnefaglige pædagog samtaler og understøtter familiens behov. Kvinder, der har været udsat for partnervold har brug for at lære at stå på egne ben igen, da de ofte har været underlagt en streng kontrol fra partneren. Derfor sigtes der mod, at give mor forældreskabet tilbage. Gennem hjælp-til-selvhjælp metoden og mentalisering, guides og støttes mor til at tage ansvaret tilbage igen. Familierne bliver undervist og guidet i hvordan der skabes en tryg tilknytning, da en tryg tilknytning er grundlaget for al udvikling og læring.
  • Vi møder almindelige børn, der lever i ualmindelige omstændigheder.
  • Uanset om børn har været udsat for overgreb eller overværet vold i de nære relationer, er børnene voldsudsatte.
  • Vi tilbyder en anerkendende, inkluderende og mentaliserende pædagogik.

  At leve med vold kan have store konsekvenser resten af livet, og voldsudsatte risikerer at miste forbindelsen til deres indre kompas. De begynder at tvivle på det, de mærker og føler indeni. Derfor får børn, der gør ophold hos os, tildelt deres egen børnefaglige pædagog, der vil sikre at barnets stemme vil blive hørt.
  At italesætte volden er et af de vigtigste fokuspunkter for det pædagogiske arbejde på krisecentret.

  Under familiens ophold på centret fungerer den børnefaglige pædagog som barnets ”advokat”. Børn kan ikke løfte deres rettigheder alene – de skal hjælpes igennem, og det tager krisecentret hånd om.

  Pædagogen sætter rammen, barnet bestemmer indholdet i:
  • Børnemøder og børnesamtaler, hvor volden bearbejdes, mens barnet får tid til at tale.
  • Hjælp til at lægge nye strategier, erkendelse af familiens situation samt påbegynde bearbejdning.
  • Hjælp til memoring – hjælp til at huske. Mange voldsramte børn har benyttet sig af ”kæmp, flygt eller frys”-strategier og i denne proces har børnene ofte fortrængt alt det forfærdelige. Derfor hjælper vi børnene med at huske, for at kunne hjælpe dem med at italesætte, og på den måde skabe mulighed for at bearbejde.